Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Informatieavond bestuur op 10 oktober

18-09-2018

Informatieavond parochianen

op woensdag 10 oktober a.s.

in gemeenschapshuis De Walnoot

Aanvang: 19.30 uur

●  Programma

Vanaf 19.00 uur:  Ontvangst met koffie

- 19.30 uur:  Welkomstwoord door avondvoorzitter Jos Polman. Aansluitend gebed door Jacques Grubben

- 19.35 uur:  Korte voorstelronde bestuursleden

- 19.40 uur:  De voorzitters van de bestuurscommissies vertellen in het kort over het gevoerde beleid en de voorgenomen plannen

- 20.00 uur:  Presentatie financiële zaken door Bas Rombauts
Presentatie van de jaarcijfers 2017 en de tussenstand van de cijfers na het eerste halfjaar van 2018. Ook wordt de voorlopige begroting 2019 toegelicht

- 20.15 uur:  Gelegenheid tot het stellen van informatieve vragen

- 20.30 uur:  PAUZE

- 20.45 uur:  'Over de bieren van La Trappe': een workshop 
Presentatie door kapelaan Geoffrey de Jong

- 21.25 uur:  Afsluiting van de bijeenkomst met aansluitend gebed

- 21.30 uur:  Na afloop is er een informeel samenzijn


U bent van harte uitgenodigd

om op deze avond aanwezig te zijn


Een impressie van de info-avond van oktober 2018