Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Geloven in de ander

21-05-2017

Samen werken aan een andere wereld

Missionarissen en missionair werkers zetten zich met hart en ziel in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen. Zij blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen, staan naast de ander en laten hem of haar weten: 'Ik geloof in jou'. Dat geeft de ander kracht en moed de eigen  levensomstandigheid te veranderen.

● Werken aan een wereld waarin ieder mens telt
'Ik luister naar de ander en ik geloof  in de ander. Daarom werk en leef ik waar de armen en uitgebuite mensen werken en leven,' zegt Ellen Schouten, al meer dan dertig jaar missionair werker in Venezuela. Ellen neemt bewust deel aan het dagelijks leven met de dagelijkse strijd om te overleven. 'Jezus heeft nooit iemand  uitgesloten; niet de dieven, niet de hoeren, niet de armen en niet de rijken.' Ellen is ervan overtuigd dat een andere wereld mogelijk is. 'Een wereld waarin ieder mens telt. Een wereld waarin de waardigheid van iedere mens wordt gerespecteerd.'

● Geloof is een feest
Father Nol Verhoeven is in 1969 als Mil/Hill-missionaris naar Kameroen gezonden. Hij deed daar veel pastoraal werk, bezocht zieken en werkte met studenten en jongeren. Hij heeft in al die tijd honderden  dorpen te voet bezocht en ging waar geen wegen waren. 'We bouwden gezondheidsposten, dienden de sacramenten toe, en gaven catechese.' De middelen waren beperkt.
Begin jaren negentig maakte hij een periode van onrust mee met protesten en demonstraties. Deze hebben toen wel geleid tot samenwerking tussen verschillende christelijke groepen en de moslimgemeenschap. Nu werkt father Nol aan een pastoraal programma om jonge priesters te stimuleren aandacht  te besteden aan zondagsscholen en kindernevendiensten. 'Geloof moet een feest zijn ook voor de kleinsten.’

● De missionarissen en missionair werkers hebben uw steun nodig!
Gelooft u in de ander? Kom dan vanuit uw geloof in de ander zelf in actie tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) van 27 mei tot en met 4 juni. Mede dankzij uw bijdrage kan de WNM vele missionair werkers een steun in de rug geven. Door bij te dragen aan hun ziektekosten. Of door een bijdrage te leveren aan een welverdiend verlof naar Nederland. De WNM ondersteunt ook  het werk van missionair werkers, die in de voetsporen van de missionarissen treden.
 
● Wees solidair met Ellen, father Nol en de vele anderen die zich inzetten voor hun medemens!
Dit jaar staan missionair werker Ellen Schouten en missionaris father Nol Verhoeven centraal in de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris.
Zij vertegenwoordigen de vele missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd inzetten voor de ander en strijden voor een betere wereld. Wij vragen u solidair te zijn met hen door middel van een bijgrage.

Gelooft u in de ander? Kom dan vanuit uw geloof in de ander zelf in actie tijdens de Pinksteractie van de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM) en geeft een gift via rekening NL30 R ABO 0171 2111 11, WNM te Den Haag. Bezoek ook de website, klik op deze link.

Meer informatie:


Geloven in een ander: steun de Week Nederlandse Missionarissen